Symposium over Bereikbaarheid

De Statenfracties van de VVD Groningen, Friesland en Drenthe organiseren samen een Symposium over het thema Bereikbaarheid. Het Symposium wordt gehouden op zaterdag 7 april a.s. in het Fries Congres Centrum in Drachten. Van 10.00 uur (inloop vanaf 9.30) tot 14.00 uur. Belangstellenden kunnen zich tot 2 april aanmelden bij secretaris@regionoord.vvd.nl

Volgens VVD-Statenlid Johan Baltes gaat het vooral om het genereren van nieuwe ideeën: “We willen eens frank en vrij met elkaar nadenken over de mogelijkheden. Los van onze eigen, aloude stokpaardjes. Zodat we wellicht tot nieuwe ideeën en inzichten komen. Tot een strategische Noordelijke agenda op het gebied van mobiliteit. Die strategische agenda willen we dan gaan gebruiken in de campagne van 2019. En die vervolgens inzetten bij de komende coalitieonderhandeling.”

 

Johan Baltes: “Voor de VVD is mobiliteit echt een speerpunt. We willen samen met betrokkenen en belangstellende komen tot een reeks goeie voorstellen. Hoe krijgen we snellere en betere verbindingen met de Randstad? Rijden we binnenkort allemaal in zelfrijdende auto’s? En is die dan nog van onszelf of komt die op verzoek voorrijden? Hoe verhouden zich de verschillende vervoersmogelijkheden straks tot elkaar? En natuurlijk: welk overheidsbeleid is hiervoor nodig? Nu en in de toekomst? Daar willen we over praten. Met deskundigen van binnen en buiten de sector. En met leden natuurlijk. Iedereen die wil meedenken en meepraten is welkom.”

 

Daarmee geven de Statenfracties aan, nu al warm te gaan lopen voor de komende Statenverkiezingen. Volgens Johan Baltes kan daar niet vroeg genoeg mee begonnen worden: “We halen de input voor deze beleidsagenda bij onze collega’s uit de gemeenten. Maar ook uit onze eigen ervaring in de Provincies. En uit de ervaringen die we opdoen bij dit soort Symposia. We nodigen collega’s en andere belanghebbenden uit om hier een bijdrage aan te leveren.”

 

Betty de Boer (oud-Tweede Kamerlid en oud-woordvoerder Spoor, Havens, Zee- en Binnenvaart en Openbaar Vervoer) treedt op als gespreksleider. Een van de sprekers is Jeroen Hartsuiker, Strategisch Beleidsadviseur van de Provincie Drenthe. Daarnaast spreken ook Anne Hettinga, directeur van Arriva en Marjan Aarts van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer.

 

Symposium Bereikbaarheid

Zaterdag 7 april

Fries Congres Centrum

Oprijlaan 3

9205 BZ Drachten

Inloop vanaf 9.30 uur

Van 10.00 tot 14.00 uur