Op Werkbezoek bij Gebiedscoöperatie

Afgelopen week bracht een delegatie van de Statenfractie een werkbezoek aan de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe (GCZWD) in Ruinerwold. De Gebiedscoöperatie brengt Overheid, Onderwijs en Ondernemerschap tezamen. Om zo innovaties tot stand te brengen en de regionale en lokale economie te stimuleren. De GCZWD richt zich o.a. op het gebruik van regionale grondstoffen voor regionale fabricage van producten voor regionale afnemers. Dit levert innovatie en banen op in de regio.

Het Onderwijs is betrokken bij onderzoek en de Overheid faciliteert en biedt middelen. De GCZWD richt zich op diverse sectoren en ontwikkelt regionale mogelijkheden in regionale projecten. Eén van de projecten is het Project ‘Verwaarden Bermgras’. Zes gemeenten in de regio, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Provincie produceren elk jaar veel maaisel uit bermen en slootranden. De vezels in het gras zijn goed te gebruiken als grondstof.

 

Projectleider Jurr van Dalen liet zien om welke eindproducten het gaat: o.a. grondverbeteraar, karton, plaatmateriaal en een brandwerende coating. De GCZWD richt zich op de meest kansrijke toepassingen: grondverbeteraar en plaatmateriaal. Als ondernemers geloven in het product, helpt de Coöperatie met het zoeken naar ontwikkelmogelijkheden en partners. Daarbij doen studenten onderzoek naar de business case van het bermgrasproject.

 

De VVD Statenfractie was onder de indruk van de aanpak en de resultaten. Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: “Deze aanpak werkt. Ondernemers nemen zelf het initiatief en zijn actief betrokken. Er wordt ook echt gewerkt aan kansrijke projecten, geen luchtfietserij. Door mensen die de markt kennen en weten waar kansen zitten. Een klein,bevlogen team ondersteunt de ondernemers bij het doorontwikkelen van ideeën en het leggen van contacten.”

 

Jan van Goor, de bevlogen coördinator van GCZWD, vult aan: “Extra prettige bijkomstigheid vormen de jongeren uit de regio die bij de projecten worden betrokken. Al tijdens hun studie worden ze betrokken bij de innovatieve ontwikkelingen. En mogelijk levert het naderhand ook een baan op. En met die werkgelegenheid stimuleren we de lokale economie, maken we het gebied aantrekkelijk en houden we dorpen en buurten leefbaar.”