VVD stelt vragen over verkeersveiligheid

VVD Statenlid Johan Baltes heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het toenemend aantal (dodelijke) ongelukken op de Drentse Provinciale wegen. Het is vooral de vraag of het Programma ’Samen op Weg naar Nul’ nog wel zoveel effect heeft. Immers, uit een groot wegenonderzoek door de TU Delft en RTL blijkt, dat de meeste zware ongelukken plaats vinden op Provinciale wegen. En een aantal van die Drentse wegen scoren slechter dan gemiddeld.

Johan Baltes: “1 op de 5 dodelijke slachtoffers valt daar te betreuren. Provinciale wegen zijn 3 x zo gevaarlijk als Rijkswegen. Terwijl ze slechts 6% van het landelijk wegennet uitmaken. Uit het onderzoek blijkt ook, dat voorlichting weinig effect heeft. Het is niet de oplossing voor het terugdringen van het aantal zware ongelukken. Fysieke maatregelen aan de weg zijn dat wel. Landelijk is aangetoond dat er beduidend meer geld nodig is om de Provinciale wegen aan te pakken.

 

Voor de VVD hebben veiligheid en bereikbaarheid een hoge prioriteit. Ook wat betreft het Provinciale wegennetwerk. Johan Baltes: “Als uit onderzoek blijkt, dat Drentse Provinciale wegen slecht scoren, dan moeten we daar voortvarend actie op ondernemen. En waar nodig geld voor vrijmaken. Dit betekent investeren in goede wegen en goed openbaar vervoer. Voorlichting is goed bedoeld, maar schiet blijkbaar niet op. Je moet aanpakken!’

 

“De VVD is altijd scherp op het resultaat van het huidige verkeersveiligheidsbeleid. Telkens blijkt, dat vooral fysieke investeringen het verkeer in Drenthe daadwerkelijk veiliger maakt. De laatste jaren zien we weer een toename van het aantal dodelijke ongelukken. De VVD wil nu weten hoe effectief de Provinciale aanpak is. Wij hebben de Commissaris van de Koning op de vrouw af gevraagd of het huidige Provinciale beleid om de verkeersveiligheid te vergroten en de slachtoffers terug te dringen wel zoveel effect heeft.”