VVD vreest werkgelegenheids-effecten Gasbesluit

De VVD Drenthe is uiterst verheugd over het doortastende besluit van VVD-minister Wiebes over het resoluut dichtdraaien van de Groninger gaskraan. Maar maakt zich tegelijkertijd wel grote zorgen over de gevolgen die dat heeft voor de werkgelegenheid in de regio. VVD-Statenlid Paul Moltmaker: “In Drenthe zijn daar vele duizenden banen mee gemoeid. De Provincie moet zich extra inspannen om de werkgelegenheid te behouden.”

Volgens Paul Moltmaker zijn NAM en Gasunie hele grote werkgevers. En ook met de daarvan afhankelijke bedrijven zijn erg veel banen gemoeid: “Het lijkt ons noodzakelijk om zo snel mogelijk de verschillende toekomstscenario’s in beeld te brengen. En deze ook in Den Haag bespreekbaar te maken. Liefst in een gezamenlijke, gecoördineerde actie vanuit de 3 Noordelijke Provincies. Daar hebben wij Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen over gesteld.”

 

“Wij willen van het College weten of ze deze ontwikkeling ook zien aankomen. En zo ja, wat ze daar precies aan willen doen. De Provincie dient zich daarin pro-actief op te stellen, niet af te wachten. De Provincie is ook de aangewezen instantie om met de NAM, de Gasunie en Den Haag in overleg te gaan. Daar willen wij graag antwoord van de Provincie op hebben. We kunnen de klap beter vóór zijn…..”