Symposium Mobiliteit 2040 geslaagd

VVD RegioNoord kan terugzien op een geslaagd Symposium Mobiliteit 2040. Daar stond de toekomst van het vervoer over de weg, het spoor, het water en de lucht centraal. Zowel de uitdagingen als de knelpunten kwamen uitgebreid aan de orde. Het Symposium werd afgelopen zaterdag gehouden in het Fries Congrescentrum in Drachten. Er waren ruim 50 deelnemers.

Gezamenlijke Staten

Het initiatief hiertoe was afkomstig van de Statenfracties van Groningen, Friesland en Drenthe. Met dit symposium hopen de gezamenlijke Staten een uitgebalanceerde en evenwichtige Mobiliteitsagenda samen te kunnen stellen. En daarmee volgend jaar de Statenverkiezingen aan te gaan. Mobiliteit is voor Noord-Nederland van levensbelang en voor de VVD een speerpunt.

 

Inhoudelijk sterk

Oud-VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer leidde de bijeenkomst. Kordaat, vaardig en soepel, maar ook inhoudelijk sterk. Immers, ooit was ze woordvoerder Spoor, Openbaar Vervoer, Zee- en Binnenvaart en Havens in de Tweede Kamer. Daarnaast waren er rond 7 verschillende sprekers, die allemaal een ander aspect van de problematiek belichtten. Hetgeen uiteindelijk leidde tot verrassende en voor de VVD zeer bruikbare conclusies. Die konden rekenen op grote instemming vanuit de zaal.

 

Conclusies:

De conclusies aan het eind van de waardevolle bijeenkomst logen er niet om:

- ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan razendsnel

- daarbij duurt de aanleg van infrastructuur te lang (10 tot 15 jaar)

- dat maakt investeringsbeslissingen extra lastig

- vervoer van mensen en goederen zal binnen 10 jaar drastisch veranderen

- vervoer van mensen en goederen zal binnen 10 jaar in volume sterk toenemen

- dat vereist uitbreiding en transitie naar slimme modaliteiten

- onder gebruikmaking van slimme (onbemande) voertuigen

- de digitale snelweg (5G) wordt integraal onderdeel van de ontwikkeling

- de ontwikkeling van mobiliteit kan niet los worden gezien van onze energietransitie.

- leg bij de ontwikkeling de focus op basisinfrastructuur

- niet op de zgn. ‘last mile’ in woonwijken

 

Rotterdam Noord

Ziezo, daar kunnen de Noordelijke Statenfracties mee uit de voeten. Dat levert een helder verhaal op om de verkiezingen mee aan en in te gaan. Drents VVD Statenlid Johan Baltes: “Maar ook om in Den Haag een stevig en eensgezind geluid te laten horen. Want het Noorden kan uitstekend bijdragen aan de oplossing van Nederlandse problemen op Europese schaal. Door het Noorden te zien als Rotterdam Noord of Hamburg Zuid. Een aantrekkelijke Regio met ontwikkel-mogelijkheden. Tussen grote stedelijke Regio’s die zijn vol- en vastgelopen. Waar de grenzen aan groei en ontwikkeling allang zijn bereikt.”