Slim omgaan met Zonnepanelen

De Drentse VVD is vóór zonnepanelen, maar tégen het gebruik van kostbare landbouwgrond daarvoor. VVD-Statenlid Jan Luuk Stel zou graag zien dat er slimmer gebruik wordt gemaakt van - wat hij noemt - dubbelfuncties: “Een combinatie van zonnepanelen op plekken met een andere functie. Zoals zonnepanelen op daken van schuren en bedrijfsgebouwen. Maar ook in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden.”

Goeie landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen noemt hij niet slim: “En als je daarvoor dan toch landbouwgrond wilt gebruiken, neem dan gronden die minder geschikt zijn voor voedselproductie.” Verder wil de VVD zo weinig mogelijk op de stoel van de ondernemer gaan zitten en zo min mogelijk bemoeienis vanuit de Overheid. Jan Luuk: “Productie van duurzame energie - waaronder zonneparken - biedt veel kansen voor Drenthe. En ook voor ondernemers. Maar dan moeten we vooraf de consequenties wel goed voor de bril hebben.”

 

“Er ligt een enorme opgave voor het opwekken van duurzame energie. Om dat te realiseren hebben we verschillende vormen van energieopwekking nodig. Waaronder zonne-energie. De afgelopen tijd zijn er veel aanvragen geweest om - verspreid over de gehele Provincie - zonnepanelen op land aan te leggen. Dat kan verregaande consequenties hebben voor de inrichting van het landelijk gebied. We hebben nog heel veel daken waar zonnepanelen op kunnen. Van woningen, maar ook agrarische bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsgebouwen.”

 

Volgens Jan Luuk Stel zijn er overal in de Provincie Gebiedscommissies actief. Die kunnen deze opgave meenemen. En daar waar nodig gronden ruilen om zo zonneparken op de juiste locaties te krijgen: “Daarbij moeten we wel goed nadenken wat voor functie er dan wordt toegekend aan percelen met zonnepanelen. Blijft het landbouwgrond of wordt het een zonnepark. Met als mogelijke consequentie een hogere OZB. Van dat laatste ben ik geen voorstander.”

 

“Binnenkort ligt de OmgevingsVisie ter inzage. In die OmgevingsVisie is een prominente rol weggelegd voor duurzame energiewinning. Dit najaar wordt de OmgevingsVisie vastgesteld. Laten we de komende maanden gebruiken om met elkaar goed na te denken over de verschillende consequenties. En zorgen dat we deze goed in beeld krijgen.”