“…Bij teruggang insecten niet direct wijzen naar boeren…”

VVD-Statenlid Jan Luuk Stel heeft grote moeite met de beschuldigende vinger in de richting van de landbouw als het gaat om de teruggang in insecten. Ook de constatering dat het aan de boeren ligt dat het slecht gaat met de natuur vindt hij veel te kort door de bocht: “De agrarische sector zou veroorzaker zijn van dit probleem. Dat beweren is niet verstandig en ook niet terecht. Daarmee wordt bovendien de constructieve samenwerking tussen landbouw en natuur op het spel gezet.”

Jan Luuk Stel reageert hiermee op de reactie van Natuurmonumenten op een onlangs verschenen rapport. In het onderzoek is gemeten dat het aantal insecten en ook het aantal soorten afneemt. Dat baart zorgen. In datzelfde onderzoek staat tevens dat niet onderzocht is wat de oorzaak is van de afname. Maar 

Natuurmonumenten wijst ongenuanceerd meteen de agrarische sector aan als hoofdschuldige. Volgens het VVD-Statenlid moeten de natuurorganisaties eens wat meer in de spiegel kijken: “Als ik kijk naar de grote investeringen in de natuurontwikkeling, dan moet er toch echt vooruitgang zijn geboekt. Als dat niet zo is, dan moeten we ogenblikkelijk een pas op de plaats maken.

 

Overheidsgeld

Jan Luuk Stel: “De agrarische sector heeft een enorme omslag gemaakt: efficiënter mestgebruik, minder gewasbeschermings-middelen en er worden steeds hogere eisen gesteld aan de verwerkende industrie. Als ik kijk naar de samenwerking tussen landbouw, natuur en recreatie, dan zien we dat er veel kavelruilprojecten zijn geweest. Om meer natuur te ontwikkelen en de structuur van de agrarische sector te verbeteren. Tientallen miljoenen overheidsgeld zijn hierin geïnvesteerd. Er is dus heel veel agrarische grond omgezet in natuur.”

 

Kijken naar effecten 

Volgens Jan Luuk Stel moet eerst maar eens gekeken worden naar de effecten van de vele maatregelen die zijn genomen. En er moet duidelijk worden wat de insectenafname in natuurgebieden veroorzaakt. Hij vindt daarbij wel dat de agrarische sector zichzelf slecht verkoopt: “De sector moet de genomen maatregelen en de effecten daarvan meer en beter uitdragen. Ze zijn te bescheiden. Ga als agrarische sector vooral door op de manier hoe er nu gewerkt wordt. Maar draag dit beter uit. Boeren produceren op dit moment veiliger en beter dan ooit, zeker ook in Drenthe”.

 

Drentse manier

“We hebben nog heel wat werk te verzetten. Niet alleen in versterking van de natuur en de recreatiesector, maar ook de agrarische sector. Laten we daar op de Drentse manier in goede onderlinge samenwerking uitvoering aan geven. Maar niet ongenuanceerd met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen.”