VVD: voorstel Proeftuin Energiesystemen

De VVD heeft, bij de algemene beschouwingen in Provinciale Staten, een voorstel gedaan dat moet zorgen voor Proeftuinen voor Nieuwe Energiesystemen in Drenthe. Want volgens initiatiefnemer en fractievoorzitter Willemien Meeuwissen gaan we het in de toekomst niet redden met het huidige top down energiesysteem: “We moeten niet alleen toe naar andere energiebronnen en andere systemen voor opslag en distributie, maar het betekent ook dat we het energienetwerk moeten aanpassen, ons gedrag moeten veranderen, en wetten en regels moeten aanpassen. En dat alles in een goed samenspel dat in de praktijk ook echt werkt”. Zij kreeg hierbij bijval van de SP, GroenLinks, het CDA en Sterk Lokaal.

3-dubbele uitdaging

De VVD roept de Provincie op om proeftuinen in te richten om ervaring op te doen met de kleinschalige, lokale opwekking en lokaal (piek)gebruik van energie. Willemien Meeuwissen: “We staan voor een 3-dubbele uitdaging. Niet alleen moeten we af van het Groninger gas en andere fossiele brandstoffen. We moeten overschakelen op zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, aardwarmte, waterstof als brandstof, vergistingsinstallaties bij boerenbedrijven, enzovoort. Toepassingen die veelal op kleinschalige wijze en in wisselende hoeveelheden energie opwekken. Maar daarvoor is ons huidige energiesysteem niet gebouwd. Met het huidige elektriciteitsnetwerk gaan we het niet redden.”

 

In het Noorden

En waar kan dat beter dan in het Noorden? Willemien: “Als ergens de randvoorwaarden aanwezig zijn, dan is het hier wel. We hebben op korte termijn uitprobeer-plekken nodig. Voor nieuwe concepten en technologieën op het gebied van energie-opwekking en energie-distributie. Proeftuinen, waar we de nieuwste inzichten in de praktijk en in onderlinge samenhang kunnen uitproberen. Er is al veel onderzoek. En er wordt al veel getest. Denk bijvoorbeeld aan pilots en living labs van Energy Valley, de Energy Academy en EnTranCe van de Hanzehogeschool. Maar toepassingen uitproberen in combinatie met elkaar, inclusief gedragsonderzoek en welke wetten en regels aangepast moeten worden, dat is er nog niet.


Investeringen

Volgens Willemien is de rol van de (Provinciale) Overheid daarbij van cruciaal belang: “De Provincie kan een aanvraag doen voor uitzondering op de wet- en regelgeving (Energiewet). De Provincie kan organisatorische ondersteuning bieden, informatieavonden organiseren, de communicatie stroomlijnen, mensen bij elkaar brengen, ambtenaren ter beschikking stellen. Maar ook met gemeenten specifieke eisen stellen aan installaties bij (nieuw)bouw die passen binnen de proeftuin. Of leningen beschikbaar stellen voor investeringen van huiseigenaren en bedrijven in die Proeftuinen. En, heel belangrijk, ondernemers zekerheid bieden dat het niet opeens weer afgeblazen wordt. Er is continuïteit nodig voor investeringen.”

 

Aan de slag

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra was direct enthousiast over het voorstel. Hij gaat praten met de verschillende partijen om te onderzoeken of er proeftuinen te realiseren zijn in onze provincie. Voor de VVD een prima uitkomst van dit debat.