VVD: voorwaarde aan steun FC Emmen

Ook de VVD Drenthe is hartstikke trots op de behaalde resultaten van FC Emmen. Het is volstrekt uniek dat komend seizoen wedstrijden tegen voetbalclubs als PSV, Ajax en Feyenoord op Drentse bodem afgewikkeld gaan worden. En de Statenfractie is zich bewust van het feit, dat FC Emmen alle steun verdient in de Eredivisie. Maar daarmee is niet automatisch gezegd, dat de Provincie ook financieel moet bijdragen aan de club. Toch steunt de VVD een Provinciale subsidie van € 500.000 aan FC Emmen.

Statenlid Gea Weerts: “In principe is de VVD van mening dat dit door de club zelf opgebracht moet worden. Samen met supporters en sponsors. Maar toegankelijkheid en veiligheid vinden wij wel heel belangrijk. Dat moet vanaf de start van het voetbalseizoen op 10 augustus goed geregeld zijn. Vandaar dat wij graag meewerken aan deze Provinciale subsidie. Maar dan wel geoormerkt als uitgave voor de meest urgente en noodzakelijke aanpassingen in verband met de veiligheid.”

 

"Wat voor ons ook meespeelt is, dat de prestaties van FC Emmen een enorme stimulans betekenen voor de werkgelegenheid, recreatie en toerisme, maatschappelijke betrokkenheid en uitstraling. Dus de VVD kiest daarin een pragmatische benadering. In het kader daarvan is een dergelijk grote uitgave goed te verdedigen.”