Verdubbeling N34 kan van start

Met de voorgenomen verdubbeling van de N34 gaat een oude VVD-wens in vervulling. Daar hoopt de Provincie komend voorjaar nu echt mee van start te kunnen gaan. VVD-Statenlid Johan Baltes: “Dat is niet alleen van doorslaggevend belang voor de bereikbaarheid van Coevorden en Emmen. Maar het betekent tevens een economische impuls voor het bedrijfsleven in de hele regio.”

Mede daarom heeft VVD-Gedeputeerde Henk Brink flink haast gezet achter de plannen. Henk Brink: “Onze ambitie is ook het zo snel mogelijk veiliger maken van de N34. We verwachten in juli te kunnen starten met de aanbesteding. Eind van dit jaar willen we het contract met een aannemer voor het deel tussen Coevorden-Noord en het klaverblad Holsloot (A37) ondertekenen. Daarbij hopen we vooral dat lokale aannemers mede gaan inschrijven.”

 

Statenlid Johan Baltes: “We zijn erg verheugd met deze concrete aanpak. Realisatie van infrastructuur duurt altijd lang. Heel goed dat deze stappen worden gezet. Maar, hiermee zijn we er nog niet. We hebben ons altijd sterk gemaakt voor een integrale aanpak van de N34. Dus ook kijken naar andere knelpunten. Ook daar moeten oplossingen voor komen. Zoals de aanpak van de ‘Friesland-route’ (de weg Emmen - Drachten) en de rotonde bij Gieten. Regeren is vooruitzien. Laten we niet gaan wachten tot problemen nog groter worden.”

 

Na de start van het traject Coevorden - Emmen wil de Provincie zo snel mogelijk aan de slag met het resterende stuk. Maar daarover moet Provinciale Staten eerst nog een beslissing nemen. Besluitvorming over het traject Emmen - De Punt vindt later dit jaar plaats. Daarbij zal ook een besluit worden genomen over het al dan niet gedeeltelijk verdubbelen van het tracé. In die besluitvorming is ook een rol weggelegd voor bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden.