Dankzij Drentse Druk: Veenhuizen Open!

Afgelopen week is bevestigd wat in de wandelgangen al rondzong: de gevangenissen in Veenhuizen blijven open. Daar heeft de druk vanuit de Drentse Statenfracties waaronder de VVD flink aan meegeholpen. Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: “We hebben direct contact gezocht met Den Haag toen een mogelijke sluiting weer oppopte. We willen het Kabinet houden aan de afspraken die er liggen. Namelijk dat bij sluitingen de gevangenissen in het Noorden ontzien zouden worden.”

Overigens waren het niet alleen de Statenfracties die hierin het voortouw namen. Willemien: “We hebben in Gedeputeerde Henk Brink een fervent voorvechter en warm pleitbezorger. Ook hij heeft zich enorm ingezet voor Veenhuizen. En dat doet hij nog. Net als Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Want we zijn nog niet klaar. We willen ook dat de Jeugdgevangenis Juvaid open blijft. De strijd is nog niet gestreden.”


Volgende week staat er ook een werkbezoek op het programma met VVD-Tweede Kamerlid Foort van Oosten. Willemien: “We hebben twee jaar geleden en ook nu weer contact met Foort. Hij is bekend met de materie. Maar het is van belang om hem ook bij te praten. Het gaat ons om meer dan alleen het openhouden van gevangenissen en behoud van honderden banen. Het gaat ons ook om een betrouwbare overheid. Als je afspraken maakt, moet je die als overheid ook nakomen. Gelukkig kunnen we ook daarin op de VVD rekenen.”