Regionale Uitvoerings Dienst moet efficiënter

De VVD heeft grote moeite met de gang van zaken bij de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). Die moet voor zowel de Provincie als alle Drentse gemeenten de milieutaken uitvoeren en de naleving controleren. Maar de RUD is er sinds de oprichting in 2013 nog niet in geslaagd die taken volledig en binnen budget uit te voeren. Opnieuw moeten provincie en gemeenten er extra geld voor inzetten. VVD-Statenlid Ton Serlie: “Blijkbaar heerst nog steeds de gedachte dat extra geld wonderen doet...

“Wat ons betreft moet eerst de interne bedrijfsvoering op orde worden gebracht. We willen dat de organisatie eindelijk onder controle komt. Vorig jaar is er ook al extra geld aan besteed, dat heeft ook niet geholpen. Logisch, als je de oorzaken niet wegneemt, dan blijf je aan de gang. We weten wat er aan de hand is maar de daadkracht lijkt onvoldoende. De ICT vertoont grote gebreken, het personeel werkt inefficiënt en ongestructureerd, belangrijke taken blijven liggen. Daar moeten we eerst iets aan doen.”

 

De kerntaak van de RUD is het op orde houden van de Drentse Maat. Die voorziet erin, dat in Drenthe alle Milieu- en Omgevingsmaatregelen gelijkgetrokken gaan worden. Voor Ton Serlie mag van die Drentse Maat niet afgeweken worden: “Dat streven dienen we hoe dan ook overeind te houden. Als we daaraan beginnen te tornen, dan lopen we onaanvaardbare risico’s. Dus het niet uitvoeren van die taken is wat de VVD betreft niet aan de orde.”