VVD Drenthe: afschieten wolf niet aan de orde

Er is in Drenthe veel commotie ontstaan na VVD-vragen in de Tweede Kamer over de komst van de wolf naar Nederland. Daarbij werd de indruk gewekt als zou de VVD voorstander zijn van afschieten. “Onzin,” vindt VVD-Statenlid Jan Luuk Stel, “afschieten is wat ons betreft niet aan de orde. Dat is simpelweg niet toegestaan, de wolf is en blijft een beschermde diersoort. Trouwens, bij wolven is dat zinloos. Dan komt er gewoon een nieuwe roedel voor terug.”

In flora- en faunabeheer maakt de VVD Drenthe haar eigen afwegingen. Zij is daarbij sterk voorstander van dynamisch wildbeheer. Met een aanzienlijke versoepeling van de starre Europese regelgeving. Niet alleen per land, maar ook per landstreek. Jan Luuk Stel: “Wij willen per gebied apart bekijken hoe met de wildpopulatie wordt omgegaan. Nederland is een dichtbevolkt land met relatief kleine natuurgebieden. Daardoor is de situatie volstrekt anders dan bij dunbevolkte landen met grote natuurgebieden.”

 

Maar ook tussen landsdelen zijn er grote verschillen: “In de kuststreek heeft men veel last van meeuwen. Dat kennen wij niet in Drenthe. Hier hebben we erg veel overlast van steenmarters. Die komen in het Westen nauwelijks voor. Volgens ons moet je daar dynamisch mee omgaan. In onze regio is er geen enkele reden om steenmarters nog langer te beschermen. Dit moeten we in Europees verband zien op te lossen.”

 

Bij de bestrijding van overlast gevende diersoorten wil de VVD Drenthe eerst kijken naar ingrepen op de leefomgeving van het dier in kwestie. Jan Luuk Stel: “Vaak kun je de leefomstandigheden van een diersoort minder aantrekkelijk maken. Daardoor kan vaak over-populatie en dus overlast worden voorkomen. Wij willen het eerst in die maatregelen zoeken.”

 

De VVD wil daarbij wel extra aandacht voor de positie van landbouwers en veetelers. Jan Luuk Stel: “Boeren hebben vaak als eerste last van in het wild levende diersoorten. Die schade is niet alleen financieel, in veel gevallen ook emotioneel. Daar mag niet te licht over worden gedacht.”