VVD ziet ze vliegen

Op vrijdag 13 juli jl. gingen de VVD-fracties van de Drentse Staten en Assen, samen met andere belangstellenden, op werkbezoek. Naar de Drone Hub op Groningen Airport Eelde (GAE). Waarin opgenomen de Omnidrones Academy van de Asser ondernemer Egbert Swierts. Het moet een unieke combinatie worden: vliegveld en drones. Normaal gesproken 2 strikt gescheiden werelden. Maar op initiatief van Egbert Swiers en Gedeputeerde Henk Brink bij GAE juist geïntegreerd.

Mogelijkheden

Dat biedt ongekende mogelijkheden. Egbert Swiers gaf een uitgebreid overzicht van hetgeen ons te wachten staat als drones zich verder ontwikkeld hebben en breed worden ingezet in ons dagelijks leven. Dat varieert van het vervoer van medicijnen en pakketjes tot het vervoer van mensen. Snel, doeltreffend, milieuvriendelijk, onbemand, relatief goedkoop en volstrekt veilig.

 

Regelgeving

Maar, voorlopig wel met een groot aantal strenge en soms zelfs tegenstrijdige regels omgeven. In veel gevallen ook moeilijk te handhaven. En dat is wel een VVD-dingetje. Want voorlopig genieten professionele drones nog eenzelfde regelgeving als vliegtuigen. Dat belemmert de verdere doorontwikkeling van drone-toepassingen. Inmiddels wordt stapsgewijs geëxperimenteerd met meer toestaan van dronevluchten. De Omnidrones Academy levert hieraan een actieve bijdrage.

 

Broeinest

In de Drone Hub moeten alle innovatieve ontwikkelingen de ruimte krijgen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken er samen om drones - figuurlijk - van de grond te krijgen. Door toepassingen te ontwikkelen, te faciliteren en om innovatieve oplossingen te onderzoeken. Een broeinest voor ondernemers, start ups en pioniers in de dronetechnologie. Daarin speelt de Provincie een voortrekkersrol.

 

Provincie

De Drone Hub en de Omnidrones Academy zijn gehuisvest in de gebouwen van de voormalige Rijks Luchtvaart School RLS1957 bij GAE. Daar wordt een fantastisch bedrijvenpark ontwikkeld. De panden zijn aangekocht door de Provincie en worden op dit moment in stijl opgeknapt. Op die manier blijft ook een stukje industrieel erfgoed behouden. En krijgen Drentse MKB-bedrijven de kans om zich te ontwikkelen. Opnieuw mede dankzij de inzet van Gedeputeerde Henk Brink.