VVD wil snel(ler) starten met de N34

De Statenfractie van de VVD steunt Gedeputeerde Henk Brink in z’n voortvarendheid om de N34 zo snel mogelijk aan te pakken. Om die reden is de VVD uiterst content met de behandeling van de Startnotitie tijdens de Commissie Omgevingsbeleid (OGB). VVD-Statenlid Johan Baltes: “De N34 is niet alleen een verkeersader, de N34 heeft ook een belangrijke economische functie. Veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming zijn daarbij de belangrijkste thema’s. Juist op deze terreinen doen zich nu knelpunten voor.”

Maar de VVD wil wel, dat deze beginfase zorgvuldig wordt doorlopen. En ziet daarin graag ruimte voor inspraak van omwoners, belangenorganisaties en natuurorganisaties. Johan Baltes: “Dat is de fase waarin wensen en ideeën nog kunnen worden meegenomen in het hele proces. Er moet nog veel onderzocht en besloten worden. Maak daarom ruimte voor inbreng van derden. Dat leidt vaak tot slimmere oplossingen en betere plannen. Daarnaast zorgen ze voor extra draagvlak.”

 

De startnotitie geeft duidelijkheid over de fasering van het hele proces, inclusief de doorlooptijden en de tussenliggende beslismomenten. Naar verwachting zal de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden tussen 2024 en 2026. Daarbij wordt gedacht aan een gedeeltelijke verdubbeling van deze vitale verkeersader. Vooral op het gebied van mobiliteit ziet Johan Baltes grote technologische ontwikkelingen. Daar waar mogelijk dienen deze te worden betrokken bij de te maken keuzes.