STERK LIBERALE OMGEVINGS VISIE

De nieuwe OmgevingsVisie die vorige week werd goedgekeurd, draagt een zeer duidelijk liberaal stempel. Het aantal dwingende regels is sterk teruggebracht en de rol van de Gemeenten is sterk toegenomen. Terwijl de rol van de Provincie juist is verminderd. VVD-Statenlid Ton Serlie: ““Lokaal regelen wat lokaal geregeld kan worden. Gemeenten zijn, zoals we dat noemen, de Eerste Overheid. En zo hoort het ook...”

Ton Serlie: “Gemeenten zitten veel dichter op de inwoners. En zijn veel beter in staat om maatwerk te leveren en regels per geval aan te passen. Daardoor kunnen ook het aantal dwingende provinciale voorschriften en richtlijnen omlaag. We hebben ons echt afgevraagd: Provincie, waar bemoei je je mee.”

 

Dat was volgende Ton Serlie wel nodig ook: “In de oude OmgevingsVisie was geen rekening gehouden met - bijvoorbeeld - zonneparken en windturbines. En met de voorgenomen overgang van olie en gas naar hernieuwbare energie komt die ontwikkeling echt op ons af. En daar moet hoognodig iets voor geregeld worden. Vroeger kon je volstaan met 1 energiecentrale voor een heel groot gebied. In de nabije toekomst zal energie lokaal opgewekt gaan worden.”

 

“Dat vraagt om veel meer ruimte, meer maatwerk en meer inbreng van de bevolking. Daar zitten gemeentes veel meer bovenop. Dat kan beter vanuit het Gemeentehuis dan uit het Provinciehuis geregeld worden. Dus energievoorziening op industrieterreinen, binnen de bebouwde kom en op daken ondervindt nauwelijks nog belemmering. Ook over een kleine windturbine bij een boerderij wordt niet meer moeilijk gedaan.”

 

Is de rol van de Provincie nu helemaal uitgespeeld? Om den drommel niet. Ton Serlie: “Voor grotere zonneparken en grootschalige windturbines is nu geregeld, dat Gemeenten daarvoor voorstellen kunnen doen. Maar de Provincie blijft kijken of het niet te zeer ingrijpt in het landschap of de natuur. Op dat proces voeren wij, Provinciale Staten, de controle.”