VRAGEN OVER WILDGROEI AAN ZONNE-AKKERS

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de dreigende wildgroei aan zonne-akkers in verschillende gemeentes. Zij wil van het College weten hoe deze nieuwe plannen zich verhouden tot de zojuist aangenomen Omgevings Visie. Statenlid Ton Serlie: “Daarin staat duidelijk aangegeven, dat gemeenten binnen hun eigen grenzen een grote mate van vrijheid hebben. Maar voor grootscheepse zonne-akkers blijft regie van de Provincie noodzakelijk.”

“Wij willen graag van het College weten, of deze nieuwe plannen nog vallen onder de oude of de nieuwe Omgevings Visie. Wij willen duidelijkheid over het regime dat daarop van toepassing is. Want de VVD wil graag voorkomen dat een wildgroei aan losse plannen gaat ontstaan. En vooral ook, dat kostbare langbouwgrond wordt opgeofferd aan zonneparken. Laten we eerst eens kijken hoe we de vele daken daarvoor kunnen benutten.”

 

Naast gebruik van landbouwgrond wil de VVD verrommeling van het landschap voorkomen. Ton Serlie: “Daarin heeft de Provincie een belangrijke functie. We willen het landschappelijk karakter van Drenthe niet te veel geweld aandoen. Vooral niet, als dat nergens voor nodig is. Door een beetje slim om te gaan met zonnepanelen en windmolens kunnen we aantasting van ons prachtige landschap zoveel mogelijk voorkomen.”

 

Wat te denken van de reeds bestaande plannen m.b.t. windturbines. Daarover kan de VVD helder zijn: “Daarover zijn al afspraken gemaakt. En wij willen ons houden aan gemaakte afspraken.”