HENK BRINK OPNIEUW LIJSTTREKKER

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VVD Drenthe op maandag 22 oktober is Henk Brink opnieuw en unaniem herkozen tot lijsttrekker bij de komende Statenverkiezingen. Hetgeen hem op een daverend applaus kwam te staan. Want Henk kan niet alleen bogen op een uitstekende staat van dienst binnen het huidige College, hij is ook de gedroomde voorman in de komende verkiezingsstrijd.

Tijdens zijn korte dankwoord stond Henk even stil bij de vele resultaten die - mede dankzij hem - in de afgelopen 4 jaar zijn behaald. Maar Henk deed ook een beroep op alle aanwezigen: “Er zitten hier zo’n 70 man in de zaal. Vanaf nu staat u dus allemaal in de campagnestand. En bent u vanaf nu allemaal een beetje actief op Twitter, LinkedIn en Facebook.” Drenthe is gewaarschuwd…..

 

Daarna werd het nieuwe Verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het bouwt voort op de behaalde resultaten van de afgelopen 4 jaar: geen lastenverhoging, uitbouw Groningen Airport Eelde, betere wegen, Drenthe als fietsprovincie, de vrijetijds-economie, de Retail Deal, actieve binnensteden, vitaal platteland en een goede toekomst voor onze jeugd. En – niet te vergeten – de voorbereidingen om de Formule 1 naar Drenthe te halen! Het is een ambitieus programma, met een sterke liberale signatuur. Waar volgens insiders Drenthe de toekomst mee in kan.

 

Al eerder was Annechien Ten Have verkozen tot VVD-Lijsttrekker bij de komende Waterschapsverkiezingen. Zij gaat bij het Waterschap Hunze & Aa’s de kar trekken. En ook zij kon rekenen op een unanieme voordracht. De VVD Drenthe loopt nu al warm voor de komende verkiezingen.

Zet cookies aan om de video te tonen.