SCHADE WOLF SNEL AFHANDELEN

Op woensdag 31 oktober jongstleden ging de VVD Statenfractie op werkbezoek bij Staatsbosbeheer in Zwartemeer. De VVD vindt de Drentse natuur en daarmee ook het natuurbeheer belangrijk, zowel voor onze inwoners zelf als voor de toeristen. Daarbij gaat het om het beleven, het beschermen, maar ook het benutten van de natuur. Staatsbosbeheer speelt hierin een grote rol.

Zij is daarbij voor een groot gedeelte afhankelijk van Provinciaal beleid. Dan is het goed om elkaar beter te leren kennen. Onvermijdelijk kwam het gesprek ook op de terugkeer van de wolf. En de schade die daarbij wordt aangericht, voornamelijk bij boeren en schapenhoudersDaar heeft Staatsbosbeheerder Aaldrik Pot inmiddels enorm veel ervaring over verzameld.

 

Statenlid Jan Luuk Stel over de schade: “De wolf is beschermd. Dus als de wolf hier naar toe komt, dan kan ‘ie hier vrij rondlopen. Maar dan moet je wel goed nadenken over de consequenties. Die hebben meer impact dan men wel eens denkt. De economische gevolgen daarvan zijn groot. Vooral de schade die wordt aangericht bij boeren. Dat moet je goed en snel regelen.”

Zet cookies aan om de video te tonen.