HENK BRINK PRESENTEERT BANENPLAN DRENTHE 4.0

Afgelopen donderdag heeft Henk Brink, samen met collega-gedeputeerde Stelpstra, het Banenplan Drenthe 4.0 gepresenteerd. Een opzienbarend Plan, dat voorziet in de opvang en omscholing van de meer dan 7.000 banen die door het stoppen van de gaswinning op de tocht komen te staan. Henk Brink: “We moeten niet afwachten tot die mensen op straat staan. We moeten ze nu al de kans bieden om zich om te scholen. We willen van de achterstand een voorsprong maken.”

In dit baanbrekende plan werkt de Provincie samen met Attero, RENDO, NAM, Drentse Onderwijsinstellingen en de Gemeenten Assen en Emmen. Henk Brink: “We willen mensen uit de fossiele energie graag inzetten voor de toekomstige, schone en duurzame energie. Daarvoor moet huidige personeel worden omgeschoold. En jongeren die in die nieuwe sector aan de slag willen moeten een speciale opleiding krijgen. We gaan Drenthe versneld ombouwen naar schone energiebronnen.”

 

“Er is enorm veel kennis en ervaring. Er is een fantastische infrastructuur. Er is al de nodige ervaring met biovergisting en biovergassing. Er is een beroepsbevolking die gewend is om aan te pakken. Er komt steeds meer ervaring met waterstof. En er komen duurzame energiebronnen. Wij zullen al die componenten moeten samenbrengen om tot een werkbare, toekomstbestendige overstap te komen. Hier liggen enorme kansen voor Drenthe.”

 

Henk Brink vraagt daarbij extra aandacht voor een mogelijk experiment met de gaszuiveringsinstallatie van de NAM in Emmen: “Dat enorme complex ligt sinds begin dit jaar stil. De aanwezige infrastructuur leent zich uitstekend voor de productie van schone brandstoffen zoals waterstof en groen gas. Daarmee kan groene elektriciteit worden opgewekt. En dat vlak bij het Industrieterrein Emmtec, waar de vraag naar duurzame energie groot is.”