JAN HUITEMA BOEKT BRUSSELSE MESTZEGE

Het is VVD-Europarlementariër Jan Huitema gelukt om - na jaren van lobbyen en actievoeren - zijn plannen om van drijfmest ook kunstmest te maken door het Europees Parlement te loodsen. Dat kostte Jan veel behendigheid en vasthoudendheid. Want de tegenstand van de kunstmest-lobby was taai. Maar eindelijk: drijfmest wordt niet langer gezien als een schadelijk afvalproduct. Maar als een potentiële groene kunstmestvervanger.

Jan Huitema, zelf ook nog boer in Makkinga (Fr.): “Nu kent Europa een hectarenorm voor drijfmest én voor kunstmest. Daardoor moeten boeren vaak drijfmest afvoeren en tegelijk kunstmest inkopen. Heel krom. In de toekomst kunnen boeren hun drijfmest beter benutten en minder of geen kunstmest meer inzetten. Daarmee lossen we het Nederlandse mestoverschot dubbel zo snel op. Ook al omdat we het makkelijk af kunnen zetten in het buitenland.”

 

Jan Huitema maakt zich al jaren sterk voor een Kringloopeconomie. Ook in de landbouw en veeteelt. De Klimaatdoelstellingen vormden een belangrijke hefboom bij de Brusselse ommezwaai: “Hergebruik van dierlijke mest en organische stoffen past prima in een Kringloopeconomie. Daar moeten we naar toe, daarin past het. De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement zien dat gelukkig nu ook in. Bovendien is de productie van kunstmest zeer energie-intensief.”