VVD in Stikstofdebat: huidige natuurbeleid onhoudbaar

© Johan Moes

Het landelijk natuurbeleid en de uitwerking ervan in tal van regels is onhoudbaar gebleken.


Statenlid Johan Moes: “Onze grote wens is dat we ons in Nederland gaan richten op de grondoorzaak van de huidige stikstofproblemen. Namelijk de onverstandige besluiten die in het verleden zijn genomen bij de inrichting van het natuurbeheer. Waarbij opnieuw wordt gekeken hoe we in ons drukbevolkte Nederland alle gewenste ontwikkelingen naast elkaar een plek kunnen geven. Natuur, landbouw en veeteelt, industrie en verkeer. We zijn er van overtuigd dat dit kan, als we andere keuzes maken. En ook dat we er samen uit kunnen komen.”


In het Drentse statendebat werd teruggeblikt op de afgelopen weken. Een meerderheid van de Staten steunde het besluit van het college van 14 oktober om de provinciale beleidsregels van het IPO in te trekken.


Niet alles zal kunnen. Maar veel kan wel! Dit vraagt wel om enkele ingrijpende wijzigingen in het natuurbeleid. Johan: “Maar begrijp ons niet verkeerd; wij zijn voor een goede leefomgeving en een mooie natuur, waar we met zijn allen van kunnen genieten. De wijze waarop de natuurbescherming echter nu is ingericht schiet zijn doel voorbij en brengt ons land in grote problemen.”


Tenslotte nog een hartekreet van het VVD statenlid: “De landbouw heeft in 20 jaar de uitstoot van ammoniak notabene met 65 % teruggebracht. Terwijl in Nederland het aantal ganzen in 1976 240.000 was en nu 2,4 miljoen is. En dan te bedenken dat 5 ganzen evenveel stikstof produceren als 1 koe. Maar dat doet er kennelijk niet toe. De landbouw, bouw en industrie moeten bloeden, maar de natuur zelf lijkt wel heilig. Al halen we per direct al het vee uit Drenthe weg, dan nog zal geen enkel stikstofdoel gehaald worden. Dit is echt van de zotte. Het moet echt anders!”.


Op woensdag 4 december komt het stikstofbeleid opnieuw aan de orde, in de commissie omgevingsbeleid.