Investeren in Drenthe

© Provincie Drenthe

VVD Drenthe wil dat de provincie een investeringsfonds voor de vrijetijdseconomie opzet. Niet alleen voor recreatieondernemers, maar ook voor recreatieprojecten in het kader van evenementen en de recreatieve inrichting van openbare ruimte. Met dit fonds kunnen recreatieve plannen die (inter)nationale toeristen trekken, mogelijk vlot worden getrokken. En dat levert weer extra banen op in Drenthe. 

Het is 1 van de in totaal 10 voorstellen die de VVD Statenfractie onlangs heeft ingebracht voor de investeringsagenda van de provincie Drenthe. In deze agenda zit vijftig miljoen euro, die tot 2023 kan worden aangewend om in Drenthe te investeren. 

De VVD heeft onder meer voorstellen ingediend om het Binnenstadsfonds opnieuw te vullen. Er is hard geld nodig om de zeven steden/kernen in Drenthe te ondersteunen in hun strijd tegen leegstand, het verfraaien van de binnensteden en het aantrekken van nieuwe formules. Ook vindt de Statenfractie dat het MKB ondersteuning verdient en wil daarom het MKB Fonds voortzetten. Dit Fonds helpt met name starters en groeiers met leningen hun plannen te realiseren. Op recreatief/mobiliteitsgebied wil de fractie onder meer fietspaden verbreden en voorzien van sensoren om ze beter te verlichten, en wandelfaciliteiten en -arrangementen uitbreiden.

Daarnaast wil VVD Drenthe dat de kleinere musea worden ondersteund bij bijzondere projecten of groot onderhoud. Tenslotte vindt de statenfractie het heel belangrijk dat zwerfafval in onze mooie provincie wordt voorkomen en dat er geld komt voor de verdere digitalisering van onze bedrijven, inwoners en overheden.

De voorstellen van alle fracties worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. In het voorjaar komen zij met een plan voor de invulling van de investeringsagenda, waarover vervolgens in de statenvergadering wordt gestemd