Statenfractie op werkbezoek bij Eerste Kamer

Dinsdag 28 januari is de fractie naar Den Haag gereisd voor een ontmoeting met de VVD Statenfractie van Zuid-Holland en een werkbezoek aan de Eerste Kamer. 

Tijdens de ontmoeting met de fractie en gedeputeerde van Zuid-Holland werden goede inhoudelijke debatten gevoerd over woningbouw en energietransitie. 


De volgende ochtend werd de fractie door Tanja Klip van harte welkom geheten bij de Eerste Kamer. Tanja Klip is vice-voorzitter van de VVD fractie in de Eerste Kamer. 

Er volgende een zeer uitgebreide rondleiding door het hele gebouw met boeiende verhalen over de rijke historie. 

De rondleiding eindigde in de fractiekamer van de VVD, met een prachtig uitzicht op Het Binnenhof. Daar werd de fractie meegenomen in het reilen en zeilen in De Eerste Kamer en werden diverse thema's tegen het licht gehouden die hier in Drenthe maar ook landelijk spelen.