Coronacrisis raakt ook Drenthe

Het coronavirus raakt ons hard, ook in Drenthe. Eerst en vooral natuurlijk de mensen die het virus hebben. Die nu ziek zijn, flink ziek zijn. En mensen die een dierbare als gevolg van het coronavirus zijn verloren of dat vrezen. Mensen die thuis in isolatie zitten en nergens naartoe mogen. Laten we juist in deze tijd extra om ons heen kijken. Zorg voor jezelf en voor hen die dat zelf niet kunnen. Bel je (groot)ouders in plaats van hen te bezoeken. En help je buren met hun boodschappen mocht dat nodig zijn.

De strijd tegen het coronavirus kunnen we alleen samen winnen. Door nu allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen en adviezen en richtlijnen op te volgen. Alleen samen, als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we er voor zorgen dat minder mensen het virus krijgen.

Het virus en de maatregelen die worden genomen, raken ook onze economie. Onze ondernemers en bedrijven. Omdat productie stilvalt, evenementen worden afgezegd en werknemers ziek of zonder werk thuis zitten. Klanten nemen het zekere voor het onzekere en blijven weg. De horeca is gesloten. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd waarvan ook de bedrijven en zzp-ers in Drenthe gebruik kunnen maken. De provincie gaat na welke maatregelen zij kunnen nemen om het bedrijfsleven en organisaties te steunen. Denk aan het snel betalen van rekeningen en het niet terugvorderen van subsidies voor afgeblazen evenementen. 

Als Drentse statenfracties hebben we afgesproken in deze periode niet op het scherpst van de snede politiek te bedrijven. Gezamenlijk hebben we onze steun uitgesproken aan de Drentse samenleving: aan allen die lijden onder de coronacrisis en zeker ook aan allen die hard werken om deze het hoofd te bieden. 

Samen staan we sterk!