VVD Drenthe: stikstofruimte behouden voor Drenthe

Om stikstofruimte te verkrijgen voor de ontwikkeling van een industrieterrein, koopt de provincie Brabant boerderijen op in andere provincies. Één van die boerderijen staat in Drenthe. Dat betekent minder stikstofruimte voor ontwikkelingen in Drenthe, en als het doorzet eveneens een inkrimping van de regionale agrarische sector.

“Dit is nu precies waarvoor we steeds gewaarschuwd hebben” zegt Johan Moes, VVD statenlid en woordvoerder landbouw. “Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaf in haar brief van 7 februari j.l. aan ‘extern salderen zal plaats moeten vinden binnen de gebiedsgerichte aanpak, daar hebben alle partijen belang bij’. Maar wettelijk is dat niet geregeld. Dus wat Brabant nu doet is niet verboden, ze zoeken de ruimte op in de regels.” 

De Drentse VVD fractie is er al langer van overtuigd: het huidige systeem waarin de stikstofuitstoot gereguleerd wordt, werkt niet goed. Het moet echt anders. 

Samen met zeven andere bezorgde statenfracties zijn vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Er moet dringend nadere regelgeving komen voor landelijke en provinciale randvoorwaarden rond de opkoop van stikstofruimte. “Want het kan toch niet zo zijn dat onze agrarische sector wordt opgekocht ten gunste van ontwikkelingen elders? Dit moet snel worden tegengegaan!” aldus een verontruste Johan.

Drenthe heeft in verhouding niet veel veehouderij, en moet zuinig zijn op de aanwezige stikstofruimte. Deze is hard nodig voor eigen ontwikkelingen.