Provincie in tijden van coronacrisis: kiezen voor mensen


Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen: “De coronacrisis grijpt hard in op ieders leven. Ook in Drenthe, waar we gelukkig niet veel corona slachtoffers hebben -hoewel elke er één teveel is-, maar waar net als elders het openbare leven stil is komen te liggen. Met grote gevolgen voor de samenleving. Voor de inwoners, ondernemers, culturele instellingen, maar ook maatschappelijke organisaties als buurthuizen en verenigingen. Het Rijk en de Gemeenten zetten diverse maatregelen in om het leed te verzachten, en ook de provincie buigt zich daarover. Onze middelen zijn beperkt, en onze beleidsterreinen zijn beperkt, maar de VVD vindt dat ook de provincie een taak heeft in het verzachten van de gevolgen. Binnen onze financiële mogelijkheden, en binnen de beleidsterreinen waar wij over gaan.”

 

Voor de VVD is het onbestaanbaar dat plannen van vóór de coronaperiode doorgezet worden zónder eerst opnieuw de afweging te maken. Is dit nu het beste, het belangrijkste, voor Drenthe? Komen deze investeringen terecht bij de mensen, de bedrijven, de organisaties die het nu het hardst nodig hebben om te overleven, om hun bedrijfsvoering op orde te brengen, om hun gezin te onderhouden, kortom om hun leven weer op de rit te krijgen? Want wat heb je aan een projectsubsidie als de uitvoerende partij ondertussen failliet aan het gaan is? Wat heb je aan nieuw beleid als ondertussen de inwoners van Drenthe hele andere prioriteiten stellen? Willemien: “Het kan niet zo zijn dat het Titanic orkest het volgende nummer inzet, volgens plan, en ondertussen de golven over het dek spoelen. Want om de parallel nog maar even door te trekken: het water staat veel mensen tot aan de lippen. Hier en daar een reddingsboei uitgooien is onvoldoende.” 

 

Een herbezinning is nodig. De VVD denkt daarbij vooral aan behoud van banen, en daarmee aan de financiële zekerheid van mensen en hun gezinnen. Ook denkt de VVD aan de sociale infrastructuur.  Willemien: “Wij willen dat de provincie de mensen voorop stelt in de opnieuw te maken keuzes.”

Deze inbreng heeft ze naar voren gebracht in de digitale statenvergadering van 20 mei j.l. 

 

Een goed voorbeeld van een noodmaatregel kwam in diezelfde vergadering aan de orde. Gedeputeerde Henk Brink bracht het voorstel in voor een regeling voor de vrijetijdseconomie-sector. Ondernemers kunnen een deel van de gemaakte kosten voor coronamaatregelen vergoed krijgen.  Dit voorstel kon op brede steun rekenen in de Provinciale Staten.