Schuldhulp ondernemers

Op initiatief van Gedeputeerde Staten heeft Trendbureau Drenthe het rapport “Effectieve hulp voor ondernemers met schulden” uitgebracht.


De Drentse economie krijgt flinke klappen door de coronacrisis. Een deel van de beroepsbevolking raakt haar werk of opdrachten kwijt. Vooral mensen die hun inkomen verdien(d)en als zelfstandige of met flexwerk worden getroffen. Verlies van werk of opdrachten betekent inkomensachteruitgang, en daardoor groter risico op betalingsproblemen en schulden. De behoefte aan hulp bij schulden zal toenemen, juist ook bij ‘nieuwe groepen’, die nog niet goed in beeld zijn bij de (gemeentelijke) schuldhulpverlening. Als het gaat om de aanpassingen die nodig zijn in de dienstverlening, springt één punt eruit: realiseer een veel betere verbinding tussen schuldhulpverlening en de bedrijfsadvisering. Schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering vormen nu twee gescheiden werelden.


Woordvoerder Ton Serlie “Met name in de ondernemerswereld heerst een taboe. Je gaat niet naar de bijstand of de schuldhulpverlening. En gemeenten weten niet goed hoe deze groep te bereiken. Daar kunnen we de gemeenten behulpzaam bij zijn en de VVD vindt dat het college van GS daar stappen in moet zetten.”