Bijdrage vernieuwing Veenpark

 Bijdrage vernieuwing Veenpark

 

Het gaat bij dit masterplan ontegenzeggelijk om het behoud van cultuurhistorie. Annigje Udinga: “Alleen al daarom vindt de VVD dat de provincie een bijdrage moet leveren aan het veenpark in Borger-Odoorn. Ook zetten zich veel vrijwilligers in bij het veenpark en levert het werkgelegenheid op.”

 

Toch zijn er vragen. Waarom wordt er pas in eind 2024 overgegaan naar een stichtingsvorm en zijn de beoogde bezoekersaantallen van 75.0000 bezoekers wel realistisch? 

 

“Wij denken dat de exploitatie een probleem zal blijven”, aldus Annigje.”Wij willen vooral in kansen denken. Volgens ons is het een goed idee om te investeren in de aanleg van een nieuw en groter camperpark naast het veenpark. Een camperpark kan een welkome aanvulling zijn op het verdienmodel van het veenpark en een aanwinst voor het verblijfstoerisme.”