VVD blij met Bouwstenen voor het Deltaplan

VVD blij met Bouwstenen voor het Deltaplan

 

De VVD Drenthe is blij met het plan Bouwstenen voor het Deltaplan dat deze week gepresenteerd is. In het kort omvat het plan investeringen in de bereikbaarheid van het noorden over het spoor, in combinatie met een woningbouwambitie van 320.000 woningen in de drie noordelijke provincies en Flevoland.

 

VVD commissielid Kees Vianen: “Wij willen dat jong en oud de gelegenheid krijgt om te bouwen en te wonen in Drenthe zoals men dat zelf wil. Er moet door de overheid ruimte worden geboden om nieuwe woningen te bouwen. De vraag naar woningen is op dit moment ontzettend hoog. Starters hebben veel moeite om een woning te vinden. Oudere mensen blijven langer in een eengezinswoning, terwijl ze wel kleiner willen wonen. Maar dit kan simpelweg niet omdat de woningmarkt op slot zit. De komende jaren moeten er ruim één miljoen woningen gebouwd worden om aan de vraag te voldoen.”

 

Jongeren

Voor de provincie Drenthe gaat het om een woningbouwambitie van 60.000 woningen in de komende decennia. Dit met de belangrijke voorwaarde dat er geïnvesteerd wordt in de bereikbaarheid van het noorden. Kees: “onze jongeren hoeven dan niet meer te verhuizen ten gevolge van de krapte op de woningmarkt. Er is dan juist meer ruimte om te wonen, werken en recreëren. Dit in combinatie met de investeringen in de spoorwegen, zorgt dat ook nog eens voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit kan voor een enorme economische impuls zorgen voor de provincie Drenthe.”

 

Participeren

VVD Drenthe vindt het daarbij wel belangrijk om heel goed naar de markt te luisteren. “Er moet gebouwd worden waar vraag naar is”, aldus Kees. “Maar dan wel op zo’n manier dat de woningen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Zodat er ook in de toekomst nog vraag naar zal zijn. Duurzaamheid en participatie met de verschillende kernen en krimpgebieden in Drenthe zijn daarbij onontbeerlijk. Zo kunnen gelijk koppelkansen aangegrepen worden als het gaat om het stimuleren van digitalisering in Drenthe en de waterstofeconomie. Wat ons betreft is de rol van de provincie Drenthe om dit maximaal te faciliteren!”