Karin Zwaan: "we willen niet langer van het kastje naar de muur gestuurd worden."

"Wij zijn ontstemd over de brief en over de uitkomsten van de daarbij gevoegde enquete die FNV Streekvervoer aan Provinciale Staten heeft gestuurd.Daarom hebben wij deze brief geagendeerd voor de commissievergadering OGB van 16 juni jongstleden", aldus woordvoerder Karin Zwaan. 

Ze vervolgt:"Al geruime tijd ervaren personeel en handhavers in het OV in Drenthe, Overijssel en Groningen overlast tijdens hun werk voor vervoerder Arriva en Qbuzz. Het probleem speelt al jaren en na een aantal incidenten op de Vechtdallijn, waar wij in februari vragen over hebben gesteld, roeren nu ook de buschauffeurs op lijn 72/73 Emmen - Ter Apel zich weer."

Een structurele oplossing blijft maar uit en conducteurs en chauffeurs voelen zich door gemeenten, provincies, Qbuzz, Arriva en het Rijk van het kastje naar de muur gestuurd. Dit gevoel ondersteunt de VVD fractie.
"De tijd van overleg en brieven sturen is wat ons betreft voorbij; er moet nu echt iets gebeuren!", aldus Karin.

"Als fractie hebben wij in gezamenlijkheid met de Provincie Overijssel en de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwolle en Westerwolde onze Tweede Kamer fractie een brief gestuurd. Zij scharen zich achter ons en vragen het kabinet om actie."

In de voorbereiding naar de commissievergadering waren er maandag 14 juni maar liefst 3 incidenten in de bus. De provincie Drenthe en Groningen hebben per direct besloten tot september de pendelbus tussen Emmen en Ter Apel opnieuw laten rijden en nemen de verantwoordelijkheid voor de kosten. 

Karin reageert:"Wat onze fractie betreft een goed begin maar zeker nog geen structurele oplossing voor 
het probleem. Niet alleen de provincies maar ook het Rijk is nu aan zet! Wij houden scherp de vinger aan de pols en zullen waar nodig zeker weer actie ondernemen."