Roelof Oosting VVD Commissielid

© Roelof Oosting

Tijdens de statenvergadering van 7 juli is Roelof Oosting benoemd als commissielid voor de VVD-fractie van de Drentse Provinciale Staten. Hij krijgt de portefeuilles Wegen en Water in de commissie Omgevingsbeleid. Roelof: “Dit zijn mooie onderwerpen die belangrijk zijn voor de mensen in Drenthe. Ik ga me hier de komende tijd vol voor inzetten.” 

Roelof is akkerbouwer en runt zijn bedrijf in Odoonerveen. Daarnaast is hij voorzitter van het lokale VVD netwerk Emmen-Borger-Odoorn.