Maximeren zon op land

Met de breed aangenomen motie “Zon op Dak” heeft de VVD Statenfractie vorig jaar de eerste aanzet gegeven om de oppervlakte aan zonneakkers in onze provincie te maximeren. Nu is dit ook in de provinciale omgevingsverordening vastgelegd.


VVD Statenlid Karin Zwaan: “De wijziging voorziet in nieuw beleid wat betreft zonneakkers en daarmee willen we ons mooie provinciale landschap doeltreffender beschermen. Ongebreidelde groei wordt hiermee voorkomen zonder daarbij onze doelstellingen en ambities van de energietransitie uit het oog te verliezen.” 


Zoals met alle gemeenten is afgesproken in de regionale energie strategie 1.0 kunnen zij nu verder bepalen waar ze de afgesproken hoeveelheid aan zonneakkers realiseren. 

Karin is hier blij mee: “Hiermee zetten we in op een energietransitie die het landschap beperkt belast. Want naast de verantwoordelijkheid voor de energietransitie dragen we ook verantwoordelijkheid voor behoud van ons mooie Drentse landschap”.