Economische groei en vergroening gaan hand in hand

Het is goed dat het vergroenen van bedrijven in Drenthe gestimuleerd wordt. Nationaal en mondiaal staan we immers voor grote opgaven. Die woorden sprak Statenlid Annigje Udinga tijdens behandeling van de groene, economische agenda tijdens de Statenvergadering.

 

Bij bijna elke mkb-ondernemer staat volgens Annigje duurzaamheid inmiddels op het vizier. “Zeker als het geld of nieuwe klanten oplevert! Want dat betekent financiële duurzaamheid en dus ook continuïteit voor zijn of haar bedrijf en werkgelegenheid.”  

 

Groei

Met deze Groene Economische Agenda wordt volgens de VVD invulling gegeven aan de 'groene' missie van de provincie. “De plannen, die onder meer gaan over de energietransitie, digitalisering en een circulaire economie, juichen wij toe”, zo sprak Annigje. “Beleid gericht op groene groei leidt immers tot nieuwe kennis, nieuwe werkgelegenheid en de ontwikkeling van nieuwe sectoren. Groei van onze economie is en blijft daarbij noodzakelijk om onze welvaartsstaat te onderhouden, om armoede te bestrijden en om klimaatdoelstellingen te realiseren. Om sociale projecten te financieren, net als de zorg, het onderwijs, de infrastructuur en de natuur. Zodat iedereen er op vooruit kan gaan.” 

 

Hand in hand

Wat Annigje betreft gaan vergroening en groei hand in hand. “En zijn ze zeker geen tegengestelden zoals sommige andere partijen denken. Als de markt er om vraagt - en als de ondernemer kansen ziet om te innoveren en te vergroenen en daarbij zijn investeringen terug kan verdienen - dan pas ontstaat echt duurzame groene groei. Groei is nodig om te investeren in duurzaamheid en vergroening van de economie.”