Drenthe reist duurzaam

De VVD is voorstander van het verduurzamen van woon-werkverkeer in Drenthe. Maar de plannen moeten dan wel een stuk concreter worden.

 

De klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een reële bedreiging voor Europa en de rest van de wereld. Eind 2015 heeft Nederland, samen met 195 andere landen, ingestemd met het klimaatverdrag van Parijs. Hieruit ontstond het Nederlandse Klimaatakkoord dat in 2019 mede is ondertekend door de provincie Drenthe.

Binnen de Drentse mobiliteitssector is het wegverkeer verantwoordelijk voor ca. 92% van de CO2 uitstoot. Meer dan de helft van deze wegkilometers is werk gerelateerd. Werkgevers spelen dus een grote rol bij het stimuleren van duurzaam reisgedrag.

 

Op 29 september presenteerde gedeputeerde Bijl het plan van aanpak ‘Drenthe reist Duurzaam’ in de vergadering van Provinciale Staten. Doel van dit plan is om in overleg te gaan met werkgevers en ze op verschillende manieren te ondersteunen bij het stimuleren van duurzaam reisgedrag.

 

De VVD Statenfractie ondersteunt het doel, maar vindt het plan van aanpak veel te mager. Het plan is niet concreet, de uitvoering is niet te monitoren en de financiële paragraaf (kosten 2 miljoen euro) rammelt aan alle kanten. Statenlid Jan Smits: “Op deze manier gaan we niets bereiken en gooien we alleen maar 2 miljoen belastinggeld over de balk”.

 

Pas nadat de gedeputeerde verschillende toezeggingen had gedaan, onder meer over de aanpak van het project en over periodieke monitoring, ging de VVD akkoord met het plan. Jan Smits: ”Het doel is belangrijk en in de afweging tussen het belang van het doel en de kwaliteit van het plan van aanpak vinden we dat we eerst moeten doorgaan. We gaan wel goed in de gaten houden of de gedane toezeggingen worden waargemaakt”.