Behoud goede zorg in het noorden

De Drentse VVD statenfractie wil dat de afdeling kinderhartchirurgie van het UMCG open blijft. Het is belangrijk deze zorg voor Noord Nederland te behouden.Niet alleen voor baby’s met een hartafwijking in de noordelijke regio, maar ook voor het behoud van andere zorg die het ziekenhuis biedt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde al eerder vast dat een verlies van de kinderhartchirurgie in het UMCG gevolgen heeft voor de acute zorg voor kinderen en volwassenen, en ook voor de kinderen-intensieve care. 

Voor Willemien Meeuwissen, voorzitter van de Drentse VVD Statenfractie, is het heel duidelijk: “Dat je weinig voorkomende zorg wilt clusteren in het land is verstandig, je zorgt daarmee voor hoge kwaliteit van zorg. Het gaat immers niet om grote aantallen patiënten. Maar je moet dan ook kijken naar de gevolgen voor het totale aanbod van zorg in een regio. Om de zorg in het noorden op een goed niveau te houden, moet de kinderhartchirurgie hier blijven.  Wij stellen: van de twee ziekenhuizen die deze zorg blijven leveren moet het UMCG er één zijn.” 

Eerder had Minister Kuipers het plan om deze zorg te concentreren in twee ziekenhuizen in het westen van Nederland. Hiertegen kwam veel verzet, en de minister besloot toen een analyse te laten maken door de Nederlandse Zorgautoriteit. Die pleitte voor geduld en een grondige analyse. Maar de minister wil daar kennelijk niet op wachten en stelt nu dat deze specifieke zorg geconcentreerd moet worden in twee ziekenhuizen in Nederland. Hij laat het aan de ziekenhuizen zelf over om een keuze te maken en stelt geen randvoorwaarden aan het behoud van voldoende zorgaanbod in iedere regio.

Willemien: “Dit is weer een stap achteruit. Ook de tweede kamer heeft aangedrongen op oog voor de noordelijke regio. De minister moet hierin zijn verantwoordelijkheid oppakken en kiezen voor kinderhartchirurgie in het UMCG. Via diverse kanalen blijft onze fractie, gelukkig samen met vele anderen, hier op aandringen”.