Wonen op recreatiepark is een oplossing voor huizentekort

Dit vindt statenlid Karin Zwaan namens de fractie. Ze is niet te spreken over de gemeente Midden-Drenthe. Daar is tumult ontstaan over de wijze waarop wethouder Rico Schans (Gemeentebelangen BBB) omspringt met vakantieparken waar veel mensen permanent verblijven. Die parken zouden een woonbestemming moeten krijgen, maar dat proces duurt al jaren en verloopt stroef. De gemeenteraad bepaalde vorige week dat Schans zijn huiswerk moet overdoen.


'Ik zie de complexiteit wel en ook dat de samenwerking met de provincie actief moet worden opgezocht', aldus Zwaan. ‘Ik heb daarom ook schriftelijke vragen gesteld aan het college. De provincie is immers trekker van het programma Vitale Vakantieparken’ (het programma, waarbij parken waar nauwelijks nog sprake is van vakantie of recreatie, gesaneerd worden. De provincie zou het voortouw kunnen nemen bij het vinden van oplossingen in Midden-Drenthe. 


Zwaan heeft ook haar bedenkingen over de gang van zaken bij De Veldhuizen bij Hoogersmilde. Het zag er naar uit dat dit park een woonbestemming zou krijgen, maar op het laatst ging het niet door omdat het te dicht bij een beschermd natuurgebied zou liggen. „Waar staat nou dat je niet zo dicht bij de natuur mag wonen?” En zo ziet ze meer in haar ogen onverklaarbare beslissingen. ‘Er is in Drenthe grote behoefte aan 13.000 nieuwe woningen. De gemeenten speuren stad en land af naar locaties om die huizen te bouwen. Soms zoek je een paard en zit je erop. Laten we nu eerst zoveel mogelijk recreatieparken een woonbestemming geven, dat vermindert de druk om nieuwe locaties te ontwikkelen. Het probleem speelt in meerdere gemeenten, daarom kan de provincie goed helpen bij het vinden van oplossingen.”


Lees hier de schriftelijke vragen aan het college.


(bron: RTVDrenthe