VVD: Verdubbeling N34 blijft het doel

Helaas passen de plannen voor verdubbeling van de N34 en aanpassing rotonde Gieten niet meer binnen het gereserveerde budget. Roelof Oosting, VVD Statenlid in Drenthe: “Heel jammer dat de prijzen zoveel gestegen zijn dat het oorspronkelijke budget niet meer voldoende is voor het hele plan. Het provinciebestuur stelt nu voor een deel van het plan uit te voeren.” De VVD betreurt dat, maar is wel blij dat -met een aanpassing in het plan - de voortgang erin blijft. Roelof stelt: “Laten we vooral doorgaan met de realisatie van het deel dat wél binnen het budget past: de rotonde bij Gieten en de eerste 6 kilometer verdubbeling van de N34. “

De VVD wil dat ondertussen hard wordt gewerkt aan het alsnog vinden van de benodigde miljoenen voor verdere verdubbeling. Dat kan binnen de eigen begroting van de provincie zelf, maar ook kan daarvoor het Rijk worden benaderd. Roelof: “Immers, de N33 die de N34 kruist bij de rotonde van Gieten, is van het Rijk. Zij zouden heel goed een deel van de aanpassing van het verkeersplein kunnen betalen. Zodat de provincie geld overhoudt voor de verdubbeling van de N34”.

Doel van de reconstructie bij Gieten en de verdubbeling van de N34 is het allereerst het veiliger maken van deze weg. Helaas gebeuren er nu veel ongelukken op de N34. En daarnaast ook het bevorderen van de doorstroming op deze weg. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van Emmen.


Zet cookies aan om de video te tonen.