Waterschappen Drenthe.

Waterschappen Drenthe

 

De gebieden van de Waterschappen worden van oudsher gevormd door de stroomgebieden van rivieren. Daarom overstijgen ze Provinciegrenzen.

 

Wat doen Waterschappen? 

1. SCHOON WATER

De waterschappen zorgen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken. Onder andere door rioolwater schoon te maken. En door vervuilende stoffen uit het water te houden.

2. VOLDOENDE WATER

Niet te veel en niet te weinig water. Daar werken de waterschappen aan. Bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en water af te voeren als het veel regent.

3. WATERVEILIGHEID

Waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen. Dat doen ze door het versterken van de dijken en door ruimte te maken voor rivieren.

 

Welke Waterschappen zijn er in Drenthe?

1.       Waterschap Hunze en Aa’s

2.       Waterschap Drents Overijssels Delta

3.       Waterschap Vechtstromen

4.       Waterschap Noorderzijlvest

 

Kijk hier voor de verkiezingsprogramma’s van de VVD afdelingen.

Stem tijdens de Provinciale Staten verkiezingen ook voor het Waterschap!

 

https://drenthe.vvd.nl/gemeenten