Even voorstellen: Lisa Martens-Schuitema (nr 6) op de lijst voor de VVD Drenthe

Mijn naam is Lisa Martens-Schuitema, 30 jaren jong. Als echte Drent heb ik veel binding met de provincie; opgegroeid in Annerveenschekanaal en sinds 2012 woon ik - samen met mijn man Eric en zoon Maurèns (maart 2021) - in het pittoreske brinkdorp Eext. Momenteel werkzaam als Senior Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Westerveld (o.a. landelijk gebied, stikstof, Omgevingswet en Koloniën van Weldadigheid), een functie met veel maatschappelijke relevantie en nauw betrokken bij de lokale politiek.  

  

Een groot deel van mijn vrije tijd gaat naar de hippische sector. Regelmatig op wedstrijden te vinden met mijn eigen paard (springen). Daarnaast zet ik mij al een geruime tijd (2013) in als bestuurslid van Rijvereniging & Ponyclub Oostermoer (Gieterveen) en help regelmatig mee tijdens wedstrijden en activiteiten. Ondanks dit drukke bestaan wordt er steevast tijd vrij gemaakt voor familie en vrienden, gezellig eten of een borrel is altijd goed.  

  

De afgelopen jaren is een duidelijke maatschappelijke tendens merkbaar en volgen de grote maatschappelijke opgaven, waar we soms nog maar van aan de vooravond staan, elkaar op; waarin de rol van de politiek steeds prominenter wordt. Dit voedde mijn ambitie om richting de politiek te gaan. Ik vind namelijk dat als je iets wil veranderen, je ervoor moet willen staan. Het is daarbij bewust dat ik kies voor de provinciale politiek. In mijn ogen dé politieke laag waar het belang van een goede interbestuurlijke samenwerking het verschil kan maken voor de inwoners en ondernemers. 

  

Ik wil me voor de VVD Drenthe inzetten voor een stabiel en begrijpelijk juridisch klimaat, om daarmee kansen en perspectief te creëren voor onze ondernemers en inwoners om te innoveren en te ontwikkelen. Daar waar we als provincie gebonden zijn aan wet- en regelgeving van hogere overheden, we onze samenleving optimaal faciliteren om te bewegen binnen dit speelveld aan regels en verplichtingen.