Annigje Udinga: ‘Investeer in binnensteden’

VVD Drenthe wil de winkelkernen van de zeven steden in Drenthe nog beter maken. Met minder leegstand, meer groen, plekjes om lekker even te zitten en met een mooie mix van winkels, horeca, cultuur en recreatie.

Daarom heeft statenlid Annigje Udinga afgelopen woensdag tijdens de commissievergadering gepleit voor het doorzetten van de subsidiëring vanuit de provincie. 

In de afgelopen jaren verleende de provincie al een subsidie van 13 miljoen vanuit het Binnenstadfonds, zodat alle zeven binnensteden van Drenthe aangepakt werden. Vorig jaar kwam daar het regiostedenfonds bij. In totaal werd veertien miljoen euro verdeeld over Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen. In december werd door de staten nog een tour gemaakt langs de steden om de resultaten zoals in Hoogeveen te bewonderen. (Zie foto)

Annigje Udinga: “Maar feit is dat er gewoon meer geld nodig is om de binnensteden daadwerkelijk een face lift te geven die ze verdienen. Ondanks het verplaatsen van winkels, het herbestemmen van winkelmeters naar woningen en het herinrichten van pleinen, is er nog steeds werk aan de winkel. Want nog niet alle binnensteden zijn klaar. Zo wordt er in Meppel nog volop gewerkt aan het Prinsenplein en staat de Swaenenborgh op het wensenlijstje om aangepakt te worden. En ook in Emmen en Assen moeten nog zaken worden aangepakt.’  

Evaluatie

Tijdens de commissie werd een evaluatie besproken van het eerder al verleende Binnenstadfonds. Maar volgens Annigje kwam dat onderzoek veel te vlug. ‘Een analyse van de waardering van de binnensteden door inwoners en bezoekers kan pas worden gedaan wanneer er sprake is van een afgeronde centrumaanpak. Ook is het wachten op een uit te voeren koopstromenonderzoek dit jaar. Dan weten we vast meer van de resultaten. Maar ik ben ervan overtuigd dat daaruit zal blijken dat de steden een enorme kwaliteitsimpuls hebben gekregen, waar een veel grotere regio van profiteert. Die tevens goed is voor het toerisme en het vestigingsklimaat van die regio.’  

Positief

Wat Annigje en de Dus VVD betreft gaat de provincie door met het ondersteunen van haar Drentse binnensteden. ‘We willen een aantrekkelijk winkelgebied en voldoende omzet en werkgelegenheid voor onze ondernemers behouden. Ondanks twee pittige coronajaren, waarin met name de winkeliers het zwaar voor de kiezen hebben gehad, hebben de subsidies ervoor gezorgd dat ontwikkelingen door konden gaan, dat er ook door gemeenten en ondernemers fors werd geinvesteerd in de binnensteden en dit heeft echt een positieve beweging teweeg gebracht.‘