VVD Drenthe strijdt voort tegen landelijk stikstofbeleid

De VVD Drenthe ziet de grote overwinning van de BBB als heel belangrijk signaal van de kiezer: het landelijke stikstofbeleid moet echt anders. Lijsttrekker Willemien Meeuwissen: “Het kabinet moeten het beleid aanpassen. De datum van 2030 moet eruit, en onder geen beding gaan we gedwongen boeren onteigenen. Maar er moet daarnaast nog meer gebeuren”.

De VVD Drenthe is al vanaf het begin van de stikstofproblemen in touw om het beleid bijgestuurd te krijgen. Zowel in Drenthe als ook in Den Haag. Zo diende Willemien Meeuwissen in juni 2022 namens 572 VVD leden een motie in op het eigen VVD partijcongres voor een zorgvuldig stikstofbeleid. Die motie haalde een meerderheid van 51% van de stemmende VVD leden. Er gaat sindsdien geen week voorbij of er is contact met de collega’s in het land. 

Willemien: “Er zijn gelukkig stappen gemaakt: inmiddels wordt ook innovatie gezien als deel van de oplossing er is een ecologische autoriteit ingesteld die echt gaat meten. Maar de VVD Drenthe wil dat we terug gaan naar de basis: de Europese afspraken en landelijke wetgeving moet aangepast worden. Pas dan kun je echt oplossingen vinden waardoor én Nederland van het stikstofslot af gaat én de natuurkwaliteit voldoet. Waarbij bovendien de boeren in Nederland een goede toekomst behouden.”  Dit is al sinds enkele jaren de visie van de Drentse VVD en deze lijn zet de partij onveranderd door. Tegen het huidige landelijke beleid van hun partij in.

Afgelopen vrijdag stuurde het kabinet een brief waarin de verkiezingsuitslag werd geduid. De Drentse VVDers lazen hierin goede punten zoals het opnieuw bekijken van het gemeentefonds (de bedragen voor het platteland moeten omhoog) en ook de investeringen in diverse voorzieningen moeten meer terechtkomen op het platteland.

Willemien: “Ronduit teleurstellend was echter de kabinetsreactie over stikstof. Daar werd slechts gezegd dat ze er over enige tijd opnieuw over gaan spreken. Maar dus niet dat ze het gaan veranderen. Dat moet wel gebeuren, dat heeft de verkiezingsuitslag wel laten zien. We begrijpen heel goed dat er binnen de huidige wetgeving eigenlijk geen andere oplossingen mogelijk zijn, maar pas dan die wetgeving aan. Dát is wat Nederland wil. We hebben de landelijke VVD fractie gevraagd hiervoor in het debat morgen ruimte te vragen. Het moet echt anders.”