Coalitie besprekingen van start

De afgelopen weken heeft verkenner Astrid Nienhuis, burgemeester in Heemstede (Noord-Holland) gesprekken gevoerd met de 14 Drentse partijen die gekozen zijn in de Provinciale Staten van Drenthe. Dit heeft geresulteerd in een advies aan de BBB om de coalitiebesprekingen in te gaan samen met CDA, VVD en PvdA. 

Deze gesprekken werden namens de VVD gevoerd door Kees Vianen en Willemien Meeuwissen.

Wij zijn zeer verheugd met de uitkomst en bereiden ons nu samen met de rest van de fractie voor op de onderhandelingen. Naar verwachting zullen de gesprekken enige weken in beslag nemen. Wij zetten ons er uiteraard voor in een duidelijk liberaal geluid in het coalitieakkoord te laten weerklinken.

Hopelijk is er binnenkort witte rook uit het provinciehuis!