Samen bouwen wij Drenthe!

Samen bouwen wij aan Drenthe! 

Na intensieve besprekingen zijn de Drentse partijen tot een akkoord gekomen: BBB, PvdA, VVD en CDA presenteren op woensdag 12 juli een nieuw coalitieakkoord. De VVD fractie is tevreden over het resultaat: er zijn veel punten in het akkoord opgenomen die belangrijk zijn voor de VVD.


Installatie

Willemien Meeuwissen wordt op 12 juli voorgedragen als gedeputeerde. Zij krijgt in haar portefeuille: economie (inclusief vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme, agribusiness, dagelijks bestuur SNN), onderwijs & arbeidsmarkt, water (inclusief WMD en waterschappen), regiodeals, regio Groningen-Assen, ICT & Facilitaire zaken. Veel mooie onderwerpen dus om het liberale geluid in te laten doorklinken. Willemien wordt daarnaast namens het college contactgedeputeerde voor Meppel, De Wolden en Hoogeveen. Dat is een nieuwe rol: bedoeld om over en weer nauwe contacten te onderhouden met inwoners, overheden en organisaties in de provincie. Zo kunnen ze als college steeds goed op de hoogte blijven van wat er leeft in Drenthe. Op dezelfde datum wordt Hilda Mulder geïnstalleerd als Statenlid en wordt Renate Masselink benoemd tot bijzonder commissielid voor de VVD fractie.

 

Van start  Willemien Meeuwissen: “We kijken uit naar een periode waarin de uitdagingen groot zijn, maar waarin we gezamenlijk de schouders eronder zetten om de noodzakelijke keuzes te maken die goed zijn voor Drenthe. Zodat we de kwaliteit van leven in Drenthe behouden en versterken.”

 

Kees Vianen: “Met een liberale bril op verwachten wij samen met inwoners, ondernemers en andere partijen oplossingen te vinden die Drenthe verder helpen. Ook de inbreng van de inwoners is hierbij heel belangrijk: we gaan de komende jaren graag regelmatig in gesprek.”