De eerste 100 dagen als gedeputeerde

De eerste 100 dagen als gedeputeerde

 

Ze zijn omgevlogen: mijn eerste 100 dagen als gedeputeerde. Na een lange periode van campagnevoeren en coalitie onderhandelingen werd het nieuwe college op 12 juli 2023 benoemd. Met vier nieuwe gedeputeerden en één zittende vormden we samen met onze voorzitter CdK Jetta Klijnsma de ploeg van het Drentse provinciebestuur. De eerste inwerkactiviteiten werden opgestart, en na de zomervakantie gingen we echt los.

 

Deskundige ambtenaren praatten me bij en namen me mee op pad. Ik ben daarnaast in de afgelopen maanden in verschillende netwerken geïntroduceerd en heb heel veel nieuwe mensen ontmoet. Ook leg ik iedere week een aantal werkbezoeken af om zo goed te horen wat er speelt, juist ook buiten het provinciehuis. Mijn agenda is bomvol, maar de ondersteuning vanuit het provinciehuis is heel goed geregeld. Zodat ik steeds op het juiste moment en goed voorbereid op de goede plek sta.

Als team van gedeputeerden raken we steeds meer op elkaar ingespeeld en we hebben er lol in met elkaar op te trekken. Ook het samenspel met de Provinciale Staten vind ik een leuk aspect van het werk.


Natuurlijk heb ik daarnaast verwondermomenten: sommige zaken duren erg lang vanwege de vele stappen in een intern proces. Maar soms gaat het gelukkig opeens ook erg snel en kun je snel meters maken.

 

Ik ben blij met mijn brede en veelal ‘extern gerichte’ portefeuille: economie, recreatie & toerisme, agribusiness, onderwijs-arbeidsmarkt, water, regiodeal Zuid en Oost Drenthe, Regio Groningen-Assen en Interne dienstverlening (vastgoed, ICT etc). Die biedt me genoeg uitdagingen de komende tijd! We werken aan een nieuwe economische koers: hoe geven we verder vorm aan: “slim, groen en met impact”? Waar is ons bedrijfsleven het meest bij gebaat en hoe ondersteunen we de ontwikkeling van de oplossingen van de toekomst? Denk aan circulaire economie, digitalisering en de krappe arbeidsmarkt. Maar ook water is een interessant thema: in de kaderrichtlijn water zijn doelen afgesproken die in 2027 gehaald moeten worden. Hoe krijgen we dat voor elkaar, in gezamenlijkheid met de betrokkenen, en met een nuchtere aanpak? Klimaatadaptatie hoort er ook bij: hoe houden we voldoende zoet water vast (o.a. voor ons drinkwater) en hoe voorkomen we overstromingen op ongewenste plekken? Verder ontwikkelen we een nieuwe visie op Recreatie & Toerisme en ben ik samen met andere partijen nauw betrokken bij de regiodeal Zuid en Oost Drenthe waar we ons inzetten om kinderen die daar opgroeien meer kansen te bieden. Ook werken we aan de innovatiecampus Greenwise in Emmen samen met RUG, NHL Stenden en Drenthe College, bedrijven en overheden. Aandachtspunten genoeg om met een liberale blik mee aan de slag te gaan.

 

Ik kom op veel plekken en spreek veel mensen. Ik leer veel over de prachtige ontwikkelingen in onze provincie en van de gedreven mensen die zich met passie inzetten in hun werk. Dat is mooi om te zien en ervaren. Tegelijkertijd zie ik ook dingen die beter kunnen, die we anders kunnen doen of waar we met elkaar nog een nieuwe aanpak voor moeten uitvogelen. In de eerste 100 dagen past het vooral om te luisteren. Maar nu wordt het tijd voor concrete actie. Ik kan niet wachten!


Willemien Meeuwissen, gedeputeerde VVD Drenthe