Een Politieke Aardverschuiving

De verkiezingsuitslagen van dit jaar hebben een politieke aardverschuiving in Nederland teweeggebracht. Na de opzienbarende opkomst van de BBB in de statenverkiezingen, heeft recent de PVV, onder leiding van Geert Wilders, een onverwacht grote overwinning geboekt. Ook het Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft een opmerkelijke groei laten zien. Deze resultaten tonen duidelijk een groeiende ontevredenheid onder het volk, met de thema's migratie en bestaanszekerheid als de voornaamste drijfveren. 


Ik kijk terug op deze verschuivingen met een mengeling van bezorgdheid en begrip. Onze partij heeft een sterk rechts profiel op deze thema's, maar het is de PVV gelukt om, vooral op het gebied van migratie, de verkiezingen te domineren. Wat vaak over het hoofd wordt gezien zijn de andere plannen van de PVV, die vaak in schril contrast staan met de liberale waarden van de VVD. 

In dit licht, en omdat we 10 zetels hebben verloren, vind ik het besluit van onze VVD-fractie om niet direct in een kabinet te stappen begrijpelijk en verdedigbaar. We kunnen ons juist nu in een actieve gedoogconstructie profileren op rechtse thema's en daar resultaten boeken. Denk aan het aanpakken van migratie, het versterken van de positie van middeninkomens, en samen met de BBB en PVV werken aan een solide toekomstperspectief voor de agrarische sector. 

Een belangrijk aspect in deze benadering is communicatie. Het is van belang dat onze Tweede Kamerfractie helder uitlegt aan onze achterban en de kiezers waarom we deze rol kiezen en wat het precies inhoudt. Gelukkig pakt Dilan Yeşilgöz dit nu goed op door in gesprek te gaan met de leden. Het stappen in een kabinet met drie onervaren partijen brengt namelijk ook risico's met zich mee.  

Tegelijkertijd ontvang ik tal van berichten van partijleden die juist pleiten voor deelname aan het kabinet om ons verkiezingsprogramma maximaal te realiseren. Dit perspectief begrijp ik ook. Daarom ben ik van mening dat we de deur niet volledig moeten sluiten. Laten we de verkenningen afwachten en, zoals Wilders het zegt, 'elkaars nieren proeven'. Van daaruit kunnen we altijd nog een weloverwogen beslissing nemen. 

Ik kijk met grote interesse uit naar de komende periode. De politieke dynamiek is meer dan ooit in beweging en de rol van de VVD hierin is belangrijk. Het is essentieel dat onze fractie blijft communiceren met de leden over de keuzes die gemaakt worden. De politieke aardverschuiving van dit jaar is niet alleen een teken van veranderende tijden, maar ook een kans voor ons om te laten zien waar de VVD voor staat. Het is een tijd voor helderheid, strategie en bovenal, dialoog binnen onze partij. 

Kees Vianen, fractievoorzitter VVD Drenthe