Regiobestuur draagt Ewout Klok voor als regiovoorzitter.

Na het vertrek van RenĂ© Laan als regiovoorzitter is er binnen het regiobestuur een vacature ontstaan voor de functie van regiovoorzitter. In de afgelopen periode heeft de Regionale Scoutingscommissie onder leiding van Erik Ziengs meerdere gesprekken gevoerd. Op basis van het profiel en de gesprekken die zijn gevoerd is het regiobestuur verheugd om te kunnen melden dat het Ewout Klok voordraagt voor de functie van regiovoorzitter in Drenthe. 

Ewout Klok is geen onbekende binnen de VVD en de regio Drenthe. Hij heeft een breed cv. Zo was Klok eerder fractievoorzitter, bestuurslid en afdelingsvoorzitter van de VVD in Hoogeveen. Daarnaast was Klok tussen 2010 en 2015 ook al voorzitter van de Kamercentrale Drenthe (voorloper van de regio). Naast de VVD houdt Klok zich ook bezig met andere maatschappelijke activiteiten, zoals zijn lidmaatschap van de Raad van Advies van Concours Hippique De Wolden, zijn rol als jurylid bij 'Hoogevener van het Jaar', en zijn functie als landelijk voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations (BETA). Na de ontwikkelingen rondom de kandidaatstelling bij de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen jaar heeft er een zeer inhoudelijk en constructief gesprek plaatsgevonden tussen Klok en partijvoorzitter Eric Wetzels. Dit gesprek heeft ertoe geleid dat de discussiepunten die er waren zijn uitgesproken en dat is afgesproken alle energie in te zetten om de idealen van de VVD (en in het bijzonder de VVD in Drenthe) op te pakken. 

De ledenvergaderingen van de lokale netwerken hebben tot en met 1 april de mogelijkheid om een tegenkandidaat te stellen. Op 22 april zal tijdens de Algemene Ledenvergadering in het Provinciehuis in Assen een nieuwe regiovoorzitter worden benoemd. Aanmelden voor de ALV kan alvast hier