Aanmelding Masterclass open

De Regionale Masterclass is bedoeld voor ambitieuze VVD’ers in Drenthe, Groningen & Friesland die zich verder willen ontwikkelen en trainen voor een actieve rol binnen de VVD en wordt gezien als dé belangrijkste politieke training in het Noorden.

De Masterclass duurt van september 2024 tot en met maart 2025 en bestaat uit een traject van een zevental trainingsdagen met afsluitend een diner. Hierin worden je persoonlijke en politieke vaardigheden verder ontwikkeld die je nodig hebt om jezelf en de uitgangspunten van de VVD beter te kunnen vertegenwoordigen.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 31 mei. Dit doe je door een motivatie te schrijven van maximaal 5 zinnen, begeleid door een politiek CV met de al gevolgde cursussen en een foto van jezelf voor in het deelnemersboek.

Aanmelden kan d.m.v. het invullen van het formulier onder aan deze pagina of in de volgende link:
Meld je hier aan voor de Masterclass

Indien uw aanmelding via de link niet lukt dan kan u ook de gevraagde gegevens mailen naar g.kempenaar@vvddrenthe.nl

Voorwaarden en criteria

  • Om deel te nemen aan de Masterclass wordt je geacht de cursussen Liberalisme 1, Debat 1 en Presentatie 1 doorlopen te hebben (de e-learnings zijn niet voldoende). Nog niet (alle) benodigde trainingen gevolgd? Je kan je dan wel opgeven voor de Masterclass maar houd er rekening mee dat deze basistrainingen dan nog behaald dienen te worden (zie vvddrenthe.nl/activiteiten voor de summerschool waarin deze trainingen worden doorlopen).
  • (De wens om) een politieke of bestuurlijke functie (te) vervullen.
  • De wens om verder te groeien binnen de VVD.
  • Aantoonbare inzet voor de VVD.
  • Specifieke individuele kwaliteiten en capaciteiten.
  • Andere (politieke) activiteiten.
  • Zich goed voorbereidt d.m.v. thuisstudie van het studiemateriaal dat je per mail wordt toegezonden;
  • Alle bijeenkomsten aanwezig bent voor het behalen van het certificaat (De trainingsdagen zijn gepland op 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december 2024, 25 januari, 8 februari & 8 maart 2025).
  • Zich van tevoren afmeldt als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor je niet aanwezig kunt zijn.
  • Je ontvangt een vervangende opdracht als je door noodgeval niet aanwezig kan zijn. (Beoordeling aan commissie)

Een selectiecommissie zal beoordelen of je toegelaten wordt tot de Masterclass. Een kort gesprek kan deel uitmaken van de procedure. Je hoort uiterlijk 29 juni of je toegelaten bent.

Bijdrage

Deelname aan de regionale Masterclass is niet gratis. De bijdrage à €400 dient binnen 2 weken na toelating te worden voldaan.