VVD tegen voorrang fietsers

VVD Drenthe is tegen het voorstel van de ChristenUnie om fietsers op de rotondes voortaan voorrang te geven. Wij denken dat het er door steeds meer fatbikes en elektrische fietsen veel onveiliger op wordt.

Annigje Udinga schetste het in haar bijdrage tijdens de statenvergadering woensdag kort. “Ik maak het steeds vaker mee in de auto dat mensen op elektrische fietsen of jongeren op fatbikes zomaar voor je opdoemen. In sommige delen van Nederland hebben zij voorrang op rotondes, waardoor ze nauwelijks hoeven af te remmen en met wel 25 km per uur voor je langs scheuren. In een fractie van een seconde is een ongeluk gebeurd en is het leed niet te overzien.”

Annigje riep op om de rotondes in Drenthe te laten zoals ze zijn, mede ook door de torenhoge kosten die te verwachten zijn wanneer honderden rotondes omgebouwd moeten worden. “Wie gaat dat betalen”, vroeg zij zich hardop af. “We lossen hiermee geen probleem op, maar creeren juist een nieuwe door onveilige situaties en onduidelijkheid te scheppen.”