Terugblik op Summerschool Liberalisme, Presenteren & Debat

Op zaterdag 8 en 15 juni organiseerde de VVD Drenthe de succesvolle Summerschool Liberalisme, Presenteren & Debat. Deze leerzame en inspirerende trainingen vonden plaats in MFA Kloosterveste in Assen. Onder de 20 deelnemers waren zowel actieve volksvertegenwoordigers en bestuursleden als relatief nieuwe leden. Dit zorgde voor een dynamische uitwisseling van ervaringen en ideeën.

De eerste trainingsdag richtte zich op Liberalisme & Presenteren. De deelnemers kregen waardevolle inzichten en praktische tips van Haya-trainer en Assens gemeenteraadslid Bert Homan. Een week later stond de tweede trainingsdag in het teken van debatvaardigheden. Deze sessie werd geleid door Haya-trainer en algemeen bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s, Jasper Boter.

De trainingen Liberalisme, Presenteren & Debat vormen tevens een toelatingseis voor het trainingstraject de regionale Masterclass van de VVD-regio's Groningen, Friesland & Drenthe. De Summerschool was een mooie manier om de drie trainingen in twee dagen te behalen. Een deel van de deelnemers zal dan ook meedoen aan de in september startende Masterclass.

De positieve reacties van de deelnemers onderstrepen het belang van dergelijke initiatieven en motiveren ons om ook in de toekomst waardevolle bijeenkomsten te organiseren. De Summerschool van VVD Drenthe was een groot succes.